Personatges

Personatges
Mostra del treball realitzat a l’escola on haviem de crear una sèrie de personatges amb la tècnica que volguéssim, en el meu cas, el collage. 2008.