Ciutats Invisibles

Ciutats invisibles d’Italo Calvino
Il·lustracions realitzades amb aquarel·les pels contes d’Italo Calvino on explica històries de ciutats fantàstiques.